Kedvezményezett neve: Máza Község Önkormányzata

Projekt címe: Máza belterületi vízrendezése III. ütem

Szerződött támogatás összege: 58.960.363 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008

 

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Máza település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A meglévő árokrendszer az évszázados tapasztalatok alapján került kialakításra mind vonalvezetés, mind árokszelvény tekintetében. A csapadékvíz gyors levezetését a meglévő rendszer csak részben tudja biztosítani, a régi településrész utcáin a kiépített elvezető rendszer elöregedett, állaga felújításra, cserére szorul. A burkolt árokszakaszok sok helyen burkolathiányosak, kimosódások, üregelődések alakultak ki, ezért a lakóépületek és a közintézmények ilyen esetekben vízben állnak.

A projekt célja Máza község belterületén a megkezdett csapadékvíz gazdálkodási beruházások III. ütemmel történő folytatása, a település csapadékvíz csatornáinak felújítása, rekonstrukciója. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület:

1. Széchenyi u. bal oldal (árok és buszforduló között)

2. Széchenyi u. jobb oldal (Kossuth utcától)

3. Széchenyi u. jobb oldal (Gyöngyvirág u. és buszforduló között)

4. Szabadság u. bal o. (Hunyadi - Alkotmány u.)

5. Szabadság u. bal o. (Alkotmány utcától felfelé)

6. Szabadság u. bal o. (alsó szakasz, Hunyadi utcáig)

7. Kossuth L. és Széchenyi kereszteződés monolit folyóka

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Keresés