1/2012. (II.17.) – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2012. (II.17.) – a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 7/2003. (VIII.29.) sz. rendeletének módosításáról

3/2012. (IV.27.) – a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

4/2012. (IV.27.) – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2012. (VI.25.) – az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívüli helyezéséről

6/2012. (VI.25.) – az önkormányzat vagyonáról

7/2012. (VI.25.) – a fiatalok lakáscélú támogatásáról szóló 7/2004. (V.28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2012. (IX.25.) – az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2012. (IX.25.) – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2011. (IV.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

10/2012. (XII.06.) – az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

2011. évi rendeletek

1/2011. (II.18.) – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

2/2011. (IV.15.) – a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

3/2011. (IV.15.) – a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről

4/2011. (IV.29.) – a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról

5/2011. (IV.29.) – az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.17.) sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról

6/2011. (IX.09.) – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2011. (IX.09.) – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2011. (IV.15.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

8/2011. (IX.09.) – a szociális ellátások helyi szabályozásáról

9/2011. (XI.11.) – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról

10/2011. (XI.11.) – a helyi építési szabályzatról szóló 2/2010. (II.17.) Önkormányzati rendelet
módosításáról

11/2011. (XII.16.) – a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 7/2003. (VIII.29.) sz. rendeletének módosításáról

12/2011. (XII.16.) – az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a
csatornamű használatáért fizetendő díjakról

Keresés