Aktualizált Tájékoztató

a települési önkormányzat jegyzőjének  engedélyezési  hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól

2018. november

 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesült a lakosság. Ez a jegyzők felé benyújtandó engedély iránti kérelmek számának növekedésére való tekintettel 2017 februárjában tájékozatót adtunk közzé az önkormányzati hírlapban.

A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési önkormányzat jegyzőjétől is megkeresés érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően, valamint az előírások is változtak, ezért a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok közötti eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot állítunk össze.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók. Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

-          azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

-          ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz

 

Reméljük, hogy e tájékoztatónkkal hasznos segítséget tudunk nyújtani Önnek a kutak engedélyezése során.

       Belügyminisztérium

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság

 

A tájékoztató innen letölthető .doc és .pdf formátumban.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló pályázati kiírás     alapján a központi költségvetés Máza Község Önkormányzata számára szociális célú tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást biztosít.

Máza Község Önkormányzatának rendelete alapján kérelmet nyújthat be az, aki családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,- Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum 330%-át (94.050,- Ft) nem haladja meg.

Előnyben részesül, aki aktív korúak ellátására, vagy időskorúak ellátására jogosult, illetve családjában hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy gyermekét egyedül neveli.

A támogatási kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet beszerezni vagy a www.maza.hu honlapon letölteni.

 A kérelem letölthető innen.

A kérelmet

2018. november 16. (péntek) 11,00 óráig

lehet benyújtani a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt.

 

Máza, 2018. október 31.

 

  Dr. Markó Gábor jegyző megbízásából:

                                                                                                          Szalmáné dr. Keszler Teréz sk

aljegyző