Tisztelt Lakosság!

 

Máza Község Önkormányzata nevében tisztelettel felhívom a figyelmüket arra, hogy a 2021. március 8-án hatályba lépő „104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról” szóló rendelet értelmében.

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A maszkviselés szabályai alól kivételt képez

-  a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

- az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 

Kérjük, hogy minden mázai polgár a fent leírt szabályokat fokozottan tartsa be, hiszen azokat a Rendőrség szigorúan ellenőrzi.

A vírus mielőbbi megfékezése mindannyiunk közös érdeke.

 

Tisztelettel,

 

Pecze Gábor                                                                           polgármester  

                                       

Kelt: Máza, 2021. március 9. napján

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 28-án, február 1-én és 2-án várhatóan 8:30 - 15 óráig  Máza településen tervezett áramszünet lesz.

 

Érintett terület:

Bonyhádi utca

Móricz Zs. utca

Mikszáth K. utca

Ifjúság utca

Sport utca

Iskola utca

Kossuth utca

Hegyi utca

Zrínyi utca

Gyöngyvirág utca

Széchenyi utca 1-9., 2-20/B

Erőmű telep

Külterület Vízműkút

 

A meghirdetett áramszünet oka: megnövekedett fogyasztói igény kielégítése, transzformátor állomás átépítése

 

Ügyfeleinket a társaságunk által használt értesítési csatornákon és a megszokott módon tájékoztatjuk. Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy az önkormányzati kommunikációs felületeken is megosztja a fenti hírt a település lakóival!

Köszönjük együttműködésüket és az üzemszünet miatti megértésüket!

 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/a/e1/66000/%C3%BAjint%C3%A9zked%C3%A9sek_496.jpg

Keresés