Gyöngyvirág u. 17.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

 Gyöngyvirág u. 6.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 115.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 128.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 138.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 20.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 30.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 30.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Kossuth Lajos u. 69.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Szabadság u. 8/b

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Szabadság u. 9.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Széchenyi u. 26.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Széchenyi u. 14.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Széchenyi u. 20/b.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

 

Széchenyi u. 5.

Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018
Szepportak2018
Szepportak2018 Szepportak2018

Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal

7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Tel: 72/459-574
www.ekoh.hu
Jegyző: dr. Markó Gábor

Kedvezményezett neve: Máza Község Önkormányzata

Projekt címe: Máza belterületi vízrendezése III. ütem

Szerződött támogatás összege: 58.960.363 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008

 

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Máza település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A meglévő árokrendszer az évszázados tapasztalatok alapján került kialakításra mind vonalvezetés, mind árokszelvény tekintetében. A csapadékvíz gyors levezetését a meglévő rendszer csak részben tudja biztosítani, a régi településrész utcáin a kiépített elvezető rendszer elöregedett, állaga felújításra, cserére szorul. A burkolt árokszakaszok sok helyen burkolathiányosak, kimosódások, üregelődések alakultak ki, ezért a lakóépületek és a közintézmények ilyen esetekben vízben állnak.

A projekt célja Máza község belterületén a megkezdett csapadékvíz gazdálkodási beruházások III. ütemmel történő folytatása, a település csapadékvíz csatornáinak felújítása, rekonstrukciója. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület:

1. Széchenyi u. bal oldal (árok és buszforduló között)

2. Széchenyi u. jobb oldal (Kossuth utcától)

3. Széchenyi u. jobb oldal (Gyöngyvirág u. és buszforduló között)

4. Szabadság u. bal o. (Hunyadi - Alkotmány u.)

5. Szabadság u. bal o. (Alkotmány utcától felfelé)

6. Szabadság u. bal o. (alsó szakasz, Hunyadi utcáig)

7. Kossuth L. és Széchenyi kereszteződés monolit folyóka

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Máza Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Máza község közigazgatási területén ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú ebösszeíró adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlapok folyamatosan beszerezhetőek az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Mázai Kirendeltségén (Máza, Kossuth utca 24.), vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.maza.hu).

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 13.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

-    A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

-    Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és az egyéb nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

-    Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

-    Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – 30.000,- Ft pénzbírság.

 

Együttműködését köszönöm!

 

                                                                                                   Szalmáné dr. Keszler Teréz sk.

                                                                                                                     aljegyző

 

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP"nyomtatványhoz

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.

Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Letöltések

Adatlap /.doc/ /.pdf/

Tájékoztató /.doc/ /.pdf/

 

 

Keresés