TÁJÉKOZTATÁS

 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló pályázati kiírás     alapján a központi költségvetés Máza Község Önkormányzata számára szociális célú tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást biztosít.

Máza Község Önkormányzatának rendelete alapján kérelmet nyújthat be az, aki családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,- Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum 330%-át (94.050,- Ft) nem haladja meg.

Előnyben részesül, aki aktív korúak ellátására, vagy időskorúak ellátására jogosult, illetve családjában hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy gyermekét egyedül neveli.

A támogatási kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet beszerezni vagy a www.maza.hu honlapon letölteni.

 A kérelem letölthető innen.

A kérelmet

2018. november 16. (péntek) 11,00 óráig

lehet benyújtani a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt.

 

Máza, 2018. október 31.

 

  Dr. Markó Gábor jegyző megbízásából:

                                                                                                          Szalmáné dr. Keszler Teréz sk

aljegyző

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Keresés