ÉPÍTÉSZETI-TÁJEGYSÉGI ARCULATI KÉZIKÖNYV

NYITÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGBESZÉLÉSFeladatmeghatározás: TAK – ÉTAK

A munka célja, hogy a hazai települések, tájak építészeti értékeit, hagyományait megőrizzük, a Nemzeti Építészetpolitika és a Nemzeti Tájstratégia mentén segítsük a településeket, hogy a vonzó lakókörnyezet segítse a népességmegtartást, a fiatalok helyben maradását, vonzását, s akár gazdasági hasznot is termeljen pl. a turizmusból. Az így elkészülő Tájegységi Arculati Kézikönyvek egyrészt promóciós anyagként kifelé is kommunikálni tudják a térség értékeit, másrészt a helyben lakók, építtetők számára is iránytűként szolgálnak.

Éppen ezért került kiválasztásra ez a térség, mert itt még megvannak azok az értékek, amelyeket érdemes megőrizni, akár az új építéseknél, felújításoknál is, s ez egyedi táji arculat vonzerőt is jelenthet. A mintaprojekt alapja lehet egy új építészeti, tájépítészeti keretrendszer kialakításának, mely alapján jogszabályi változások is történhetnek. Ez az első kísérlet arra, hogy tájegységi léptékben igyekezzünk esztétikai szempontok érvényesítésére, értékvédelemre, szemléletformálásra.

Fő kérdések:

 • Mit szeretne látni, hogyan építkezzenek a településen/térségben, hogyan használják a tájat?

 • Melyek a jó, követendő példák, akár itt, akár más településeken?

 • Új vagy felújított épületek? Mi a népszerűbb, mit preferál az önkormányzat, s hogyan?

 • Milyen tájhasználati konfliktusokat lát, s erre milyen megoldásokat?

 • Mik azok a táji vagy építészeti elemek, amelyek akár turisztikai vonzerőt is jelenthetnek?

Az Önkormányzat feladata:

 • adatszolgáltatás,

 • javaslat a bevonandók körére (építészek, településvédők, mesteremberek, lokálpatrióták stb.)

 • mozgósítás, motiválás, (Facebook, helyi lap, önkormányzati honlap, hirdetőtábla, rendezvényeken való jelenlét)

 • lakossági fórumok meghirdetése,

 • helyszínbiztosítás (esetleg projektor)

 • államigazgatási folyamatok indítása,

 • közreműködés a javaslatok összeállításában.

Ütemezés:

Eredménytermék

Határidő

Indító egyeztetések

(Kérdőív)

2018. június 19.

Szászvár: 10 óra, Pécsvárad: 13 óra, Hosszúhetény: 16 óra

Kérdőív papíron, weben

2018. augusztus 4.

Fotózás, helyszíni bejárás

2018. augusztus 4.

Kézikönyv egyeztetési anyag

2018. szeptember 4.

Véleményező egyeztetés, lakossági fórum

2018. október 4.

Javaslatok összefoglalása

2018. november 4.

Végleges kézikönyv, záró rendezvény és kiállítás

2019. január 18.

Indító egyeztetés

 • kb. másfél órás rendezvény

 • a Miniszterelnökség elvárja a részvételt, a Miniszterelnökség képviselője is jön

 • lakossági fórummal egybekötve tartjuk a rendezvényt - 30 fő jelenléte elvárt

 • a meghívottak köre a szomszédos 3-4 település téma iránt érdeklődő érdeklődőiből áll

 • kérjük a településről javasoljon olyan szakembereket (helyi értékvédők, építészek, mesteremberek stb.), akiket érdemes erre a rendezvényre meghívni, ill. értesítse őket

További események

 • augusztus végén lesz egy workshop, amelyeken részt kell vegyen az érdeklődő lakosság és civil szervezetek mellett legalább az érintett települések polgármestereinek 30%-a, a főépítészek 60%-a

 • szeptember végén véleményező megbeszélés (lakossági fórummal) - 30 fő jelenléte elvárt

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Keresés